Občianske združenie Lutherov dvor - Základné informácie
 • Základné údaje o združení:

  Občianské združenie Lutherov dvor

  Šafárikova 5, 048 01 Rožňava
   
  IČO: 35577541
   
  č. ú.:9617410/5200
   

  Občianské združenie LUTHEROV DVOR

  Z historického pozadia vzniku Luthrovho dvora:

   Vznik Lutherovho dvora v Rožňave historicky spadá do obdobia uvoľnenia prenasledovania evanjelickej cirkvi a jej zrovnoprávňovania v spoločnosti. Je historickou i duchovnou pamiatkou pripomínajúcou miesto stretávania sa evanjelikov ich činností v meste a v spoločnosti, pripomína tiež históriu nemeckého osídľovania tejto oblasti a rozkvetu baníctva a jeho tradícií.

  Lutherov dvor vznikal okolo centrálneho objektu, tolerančného kostola z konca 18. storočia. Evanjelický kostol v Rožňave je napriek pre chrámy netypickému výzoru (chrám je bez veže – dané Tolerančným patentom cisára Jozefa II.) dominantnou stavbou mesta. Kostol má výrazné architektonické ozdobné prvky a vzory tzv. cisárskeho slohu.

  Ďalšou výraznou stavbou je budova Evanjelického Gymnázia ( v súčasnosti ZŠ Sama Tomášika), uzatvárajúca komplex Lutherovho dvora z východnej strany. Táto škola významne pôsobila v Rožňave už v 16. a 17. storočí. Od konca 18. je z nej známe evanjelické gymnázium. Žiakmi tejto školy boli viaceré významné osobnosti. Západnú časť Lutherovho dvora tvorí Stredná zdravotnícka škola, predtým dievčenská škola, istý čas slúžil objekt aj ako internát. Táto budova je najimpozantnejšou dominantou Šafárikovej ulice. Vznikla v 19. storočí.

  Ciele a činnosti združenia

  Združenie je dobročinnou kresťanskou kultúrno-spoločenskou organizáciou. Cieľom združenia je v duchu kresťanského a humanitného odkazu Dr. Martina Luthera iniciovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a upevňovaniu kresťanských mravných princípov, humanity, kultúry, a demokracie v spoločnosti. Zameriava sa najmä na príslušníkov mladej evanjelickej a. v.  generácie v Rožňave a v jej blízkom okolí.

  K hlavným cieľom združenia patrí:

    -    podpora Spoločenstva evanjelickej mládeže pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Rožňave (ďalej len cirkevný zbor v Rožňave);

   -   duchovná, finančná a  materiálna podpora obnovenia kresťanského, kultúrneho, diakonického, sociálneho a vzdelávacieho odkazu existencie Lutherovho dvora v minulosti

  -  podpora aktivity detí, ktoré navštevujú konfirmačnú prípravu, hodinyevanjelickej a. v. náboženskej výchovy, detskú besiedku v rožňavskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore;

  -   podpora práce spevokolu a mládežníckej hudobnej skupiny pri cirkevnom zbore v Rožňave

             -    podpora evanjelického a. v. cirkevného školstva


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Základná škola

Aktuálne
-------------------

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]

Reklamný panel