Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!  Aby sme si rozumeli 2013

 

     "Aby sme si rozumeli" je názov preventívneho programu, ktorý realizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Rožňave.

      Preventívny program je zameraný na skvalitnenie interakcie medzi deťmi navzájom, ale i medzi dieťaťom a učiteľom. Cieľom programu je utvárať schopnosť aktívneho počúvania, schopnosť chápať a akceptovať iných. Deti si osvojujú primeranú komunikáciu, utvárajú sa základy empatie a posilňuje sa individualita osobnosti. 

       Program je zameraný na 4 - 6-ročné deti. Lektorom programu je sociálny pedagóg, ktorý zrealizuje päť stretnutí počas školského roka. Formou tvorivých aktivít, hrou na kráľovstvo, kde vystupujú rôzne postavy sa ponúka deťom možnosť prežiť emócie. Učia sa spoznávať svet a porozumieť mu.

Posledná zmena na Pondelok, 18 Marec 2013 13:51
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]