Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!  Deň veselých zúbkov 2. ročník 2013

 

       Po úspešnom prvom ročníku nás spoločnosť dm drogerie market oslovila usporiadať druhý ročník Dňa veselých zúbkov.

       Cieľom projektu je zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich v rannom veku vhodnú techniku čistenia a najmä v tomto smere vzdelať aj rodičov, aby vedeli svojim deťom vytvárať správne návyky pri starostlivosti o chrup.

       Projekt má niekoľko fáz. Hlavným zámerom je pripraviť pre deti a rodičov Deň veselých zúbkov. Počas doobedňajšej činnosti sme si s deťmi pozreli pesničku Veselé zúbky, ktorú špeciálne pre tento projekt naspieval Miro Jaroš. Povedali sme si o správnom postupe čistenia zúbkov a hneď sme si to aj prakticky vyskúšali.  Pozreli sme si inštruktážne video a nakoniec sme vyfarbili obrázok Bibi a Bibka.

      Tento ročník kladie dôraz hlavne na spoluprácu s rodičmi, lebo oni sú tí, ktorí vytvárajú svojim deťom návyky. Rodičov sme pozvali do škôlky a mali sme aj pre nich pripravený program. Na úvod rodičia dostali krátky kvíz. Detičky zaspievali spolu s pani učiteľkou pesničku Veselé zúbky. Zúbková hliadka, ktorá ku nám zavítala, nám porozprávala o správnej technike čistenia zúbkov. Na záver deti dostali medaily.

       Za úspešnú realizáciu projektu v našej materskej škole deti dostanú Balíček veselých zúbkov. Poďakovanie patrí spoločnosti dm drogeria market a pani učiteľke Bc. Erike Székelyovej, ktorá už druhý rok pripravuje pre deti Deň veselých zúbkov.

     

Posledná zmena na Pondelok, 18 Marec 2013 14:26
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]