Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Predvianočná besiedka 2011
Predvianočná besiedka Predvianočná besiedka - fotogaléria

    Vyvrcholením nášho celomesačného snaženia bola predvianočná besiedka. Predchádzala tomu dôkladná príprava – výroba a inštalácia vianočnej výzdoby, nácvik básničiek s vianočnou a zimnou tematikou, nácvik kolied, príprava občerstvenia pre hostí a predvianočné upratovanie neminulo ani našu škôlku.

       Pár dní pred prázdninami sme sa spoločne s rodičmi stretli v nových priestoroch našej materskej škôlky, kde sme oslavovali blížiace sa sviatky. Každé dieťa zarecitovalo básničku, či vianočný vinš. Spoločne sme spievali vianočné koledy. Pri poslednej pesničke, ktorou bola „Tichá noc, svätá noc“, sa ku nám pridali aj všetci rodičia. Zavládla medzi nami príjemná vianočná atmosféra. Bol to pre nás vzácny čas, ktorý sme strávili pri neformálnych rozhovoroch. Naskytla sa nám skvelá príležitosť bližšie sa porozprávať a zoznámiť sa s rodičmi našich detí. S radostným srdcom sme sa rozišli a mohli sme čakať na príchod Ježiša Krista.

       Počas celého adventu sme vo výchovno-vzdelávacej činnosti kládli dôraz na pravý význam Vianoc – narodenie Ježiša Krista. Posilňovali sme vieru detí rozprávaním sa o blížiacich sa Vianociach a čo pre nás kresťanov tieto sviatky znamenajú.
 

 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]