Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Evanjelický kostol - vzhľad a historické prvky

Evanjelický kostol v Rožňave je jednou z najcennejších kultúrnych pamiatok Gemera, je pamätníkom významných historických udalostí z obdobia oficiálneho uznania luteránskeho vierovyznania v Uhorsku a jedným z najvýznamnejších tolerančných chrámov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Podľa úradných predpisov bol kostol vybudovaný do uzavretého priestoru, kam nebol priamy prístup z ulice. Nesmel byť výrazne viditeľný v siluete mesta, nesmel mať vežu ani zvony. Staviteľ Mayer však túto úlohu zvládol dokonale.: aj keď kostol spĺňal všetky požiadavky vrchnosti, predsa sa mu podarilo osadiť ho do pohľadovej siluety mesta tak, že aj bez veže sa stal jeho dominantou.

Kostol je typickým tolerančným chrámom stavaným na obdĺžnikovom pôdoryse, s obiehajúcou murovanou emporou, z troch strán priestoru zaklenutého českými klenbami. Fasády voľne stojacej budovy sú zakončené trojhrannými konkávne vykrojenými štítmi, členené lizénami a veľkými oknami s oblým uzáverom.Jediným náročnejším výzdobným prvkom fasády sú luisézne nadokenné festóny. Na východne j a západnej strane kostola sú malé vstupné predsiene.

Interiér kostola je zariadený mobiliárom z obdobia jeho výstavby: oltár, kazateľnica i krsteľnica boli vyhotovené v luiséznom slohu v známej dielni Jozefa Godeho.Oltár má klasicistickú architektúru so stĺpami, vázami, rímsami a dvama zlátenými reliéfmi umiestnenými nad sebou. Zobrazujú poslednú večeru a Vzkrieseného Krista medzi anjelmi. patria medzi najlepšie rezbárske práce Jozefa Godeho. Pred oltárom je kovaná mreža s luiséznými festónmi a baníckm znakom s letopočtom vyhotovenia 1788. Kazateľnica je vyhotovená v doznievajúcom rokokovom slohu. Na oblom parapete sú rokaje , na rezonančnej strieške soška Mojžiša, takisto práca godeovskej dielne. Pozoruhodnou prácou je krstiteľnica so špirálovito rezanou mramorovou nohou zdobenou plastickou dekorácious popínavým viničom s listami a plodmi. Mušľovito tepané olechové veko je ukončené drobnou mosadznou plastikou krst Krista, vyhotovenou v tradíciách rozvinutého gemerského zlievarenstva. Stojaca postava Jána Krstiteľa a kľačiaca postava krista sú umiestnené kompozične nad sebou v línii esovitej krivky na plechovej guli s prstencom , ktorá tvorí vrchol veka krstiteľnice v tvare obráteného lievika.

Neodmysliteľnou súčasťou kostola je organ. Vyhotovil ho v r. 1785 majster Ján Gertner. Za manuálom je umiestnená dvojdielná organová skriňa, z dvoch strán lemujúca okno východnej steny lode.Organové skrine sú jemne polychrómované v ľahkých pastelových farbách, zdobené zlátenou rezbou s motívom akantu, mriežky, váz a bohatých ríms, stupňujúcich účinok architektúry organu. Skupiny píšťal sú umiestnené na vystupujúcich konzolách, radené vedľa seba do dvoch lichobežníkových útvarov spojených visutou rímsou nesúcou vo vrchole evanjelické symboly- bibliu a kalich, lemované palmovými vetvami. Na horných rímsach organu sú umiestnené plastiky kráľa Dávida, Salvator mundi a dvoch anjelov s trúbkami: Patrí medzi umelecky najhodnotnejšie pamiatky svojho druhu na Gemeri. Medzi vzácne historické prvky v interiéri patrí nápis nad vchodom do sakristie datujúci začiatok a dokončenie stavby kostola.

Posledná zmena na Nedeľa, 28 August 2011 19:41
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]