Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Vyučovanie náboženstva

        Do  školského vzdelávacieho programu ECMŠ je implementovaný predmet Náboženská výchova. Zaradenie tohto predmetu do výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy prispieva k principiálnemu zameraniu a charakteristike cirkevnej materskej školy. Teoretickým podkladom pre vyučovanie predmetu náboženská výchova je výskum náboženskej socializácie dieťaťa v predškolskom veku. 

       V rozsahu jednej až dvoch vyučovacích hodín týždenne sa deti učia modlitbám, poznávajú biblické príbehy, spievajú piesne, pripravujú program pre slávnosti a podujatia. Hravá a detskému veku prispôsobená forma vyučovania otvára pre mnohé deti doposiaľ neznámy hodnotový svet, inšpirujúci a podnetný pre rozvoj seba pochopenia i vnímania hodnôt svojho sociálneho prostredia (rodina, priatelia, učitelia). V dobrej spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Rožňava ako zriaďovateľom je zabezpečované ďalšie zázemie pre rozvoj tohto nasmerovania ECMŠ.

 

NAV ECMŠ  vyočovanie NAV  (10)

 

Posledná zmena na Pondelok, 13 Február 2012 12:59
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]