Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Evička nám ochorela 2012

      

       V spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Rožňave prebieha počas celého školského roka projekt „Evička nám ochorela“ .

       Cieľom projektu je viesť deti k aktívnej ochrane zdravie, získať elementárne poznatky v oblasti prvej pomoci, viesť zdravý spôsob života a ako predchádzať chorobám a úrazom.

       Raz mesačne nás navštevujú študentky, ktoré pomocou obrázkov, rozhovormi s deťmi, básničkami, omaľovankami a pohybovými hrami preberajú jednotlivé témy zdravotnej výchovy. Pozornosť sa zameriava na nácvik jednoduchých praktických činností pri poskytovaní prvej pomoci.

 

Plán činnosti:

September: Správna životospráva a dodržiavanie hygienických návykov.
Október: Upozornenie nebezpečenstva konzumácií neznámych plodov.
November: Rozlišovať aktuálne telesné pocity - chrániť sa pred nachladnutím.
December: Rozlišovať vhodné a nevhodné potraviny - konzumácia sladkostí, význam mliečnych výrobkov.
Január: Význam zdravého pohybu, športu - upozornenie na nebezpečenstvá.
Február: Osvojovanie si zásady ochrany zraku.
Marec: Predchádzanie prechladnutiu - pravidlá správneho obliekania.
Apríl: Dodržiavanie správnych zásad bezpečnosti pri chôdzi a hre na ulici.
Máj: Rozlišovanie zdraviu prospešných potravín - konzumácia mliečnych výrobkov - nebezpečenstvo bodnutia hmyzom.
Jún: Zdôraznenie nebezpečenstva a zvýšenie opatrnosti pri hrách v letnom období.
 

 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]