Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Strom reformácie a beseda s lesníkom 2012

      

       Dňa 25. apríla 2012 nás v škôlke navštívil lesník Ing. Robert Beník, ktorý nám prišiel porozprávať o stromoch a ich význame pre náš život.

       Svoje rozprávanie pán lesník začal otázkou: "Čo si myslíte deti, načo máme stromy?"  My šikovní škôlkari sme sa zamysleli a vedeli sme správne odpovedať aj na ďalšie otázky. Stromy sú pre nás veľmi dôležité. Dávajú nám kyslík, skrášľujú okolie a preto by sme ich mali chrániť a starať sa o ne. Pán lesník mal pre nás pripravený hlavolam. Našou úlohou bolo správne poskladať postrihané obrázky a vytvoriť obrázok.

       Na školskom dvore pri kostole  sme v rámci projektu 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku vysadili Strom reformácie. S pomocou pána lesníka sme posadili náš stromček - smrek. Vložili sme ho do vykopanej jamy, prikryli zeminou a zaliali vodou. Teraz sa budeme oňho starať a sledovať, ako z neho vyrastie krásny vysoký strom.

       Generálny biskupský úrad vydal k zasadenému stromu osvedčenie s poradovým číslom 020, dátum vysadenia a pri akej príležitosti bol zasadený. Cieľom projektu je vytvoriť unikátny zoznam stromov, ktoré pripomenú nasledujúcim generáciám našu dobu, ktorú z Božej milosti teraz prežívame.

       Touto formou chceme prispieť k tvorbe životného prostredia a vyjadriť vďaku nášmu Pánovi.

    

 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]