Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Polyfunkčný detský tábor 2010

.....................................
Detský tábor
Rožňava - júl 2010
.....................................


podobne ako v minulom roku sa na začiatku prázdnin konal detský denný, biblicko-anglický tábor pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. Popri ľahkom vyučovaní anglického jazyka, hravou formou sme deti vyučovali biblickým príbehom, viedli sme ich k spôsobom a prejavom, ktoré patria k človeku veriacemu v Boha (modlitby, spev nábožnej detskej piesne, poznávanie sveta viery, spolupatričnosť a pomoc jeden druhému v spoločenstve veriacich detí).
Začiatok každé ráno o 8:30 hod, spoločné ranné stíšenie a téma, desiata a predpoludňajšie tématické a športové aktivity, obed a poobedňajšie voľno (viac aktuálne pre vedúcich ako pre deti), poobedňašie aktivity, vyhodnotenie tém a súťaží, ukončenie okolo 16:00 hod.Tohto roku bolo zaujímavou a lákavou aktivitou výroba vlastných tričiek a každoročný trhák tábora: hľadanie pokladu. (Visel na strome)
 

Výborne nám poslúžila telocvičňa, najmä počas poludnia sme mnohé športové aktivity mohi konať chránení pred horúcim slnkom.

Osobitnou atrakciou bolo tohto roku lezenie po umelej horolezeckej stene, na silnejších lanách sa odvážili aj vedúci...
Nechýbal nám na konci tábora nafukovací hrad, šmýkalka, ale predovšetkým skvelý pocit z krásne prežitého tábora plného hier, priateľstiev, zážitkov a Božieho požehnania.

 

Posledná zmena na Štvrtok, 10 Máj 2012 01:15
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]