Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Polyfunkčný detský tábor 2009

Polyfunkčný detský tábor
Rožňava 6. - 10. júla 2009

.....................................


Začiatkom prázdnin sa v Rožňave konal denný anglicko-biblický tábor pre deti 1. stupňa základných škôl, ktorého sa zúčastnilo 19 deti niektorých cirkevných zborov Gemerského seniorátu.

Hoci oficiálny štart Detského tábora bol v pondelok 6.7.2009 o 8. hod, deti mohli prísť na faru už skôr, keďže sme brali do úvahy, že rodičia prázdniny nemajú a niektorí potrebujú byť už na ôsmu v práci.Keď sa nakoniec všetky prihlásené deti zhromaždili vo farskej kancelárii, kde sme sa každé ráno stretávali, presunuli sme sa do priestorov Materského centra, kde sa konala väčšina aktivít tábora.
Na začiatku sme sa privítali, zoznámili a predstavili sme si, čo nás počas tábora čaká a na čo sa môžeme tešiť...Cieľom tábora bolo vytváranie vzťahu detí k viere, k Pánu Bohu a spoznanie niektorých biblických príbehov.

Spôsoby, ktorými sme sa to však snažili docieliť boli rôzne: jedným z nich bol oslava nášho Pána spevom piesní, ktoré na gitare sprevádzali naši najlepší gitaristi v senioráte z radov duchovných. Tento zážitok vám však nevieme sprostredkovať, preto aspoň zopár fotiek...V názve som náš tábor nazval polyfunkčným a teraz doplním aj prečo:
Tábor nebol len biblický, ale aj anglický. V angličtine sme pritom nielen spievali a učili sa slovíčka, ale aj jazykové jazykolamy.
Skúste niekoľko krát po sebe povedať vetu:  she sells seashells at the seashore /:Ší sels síšels et d síšort:/

                                      
 
Ani učenie biblických príbehov nezačínalo nudne, ale vždy zaujímavou scénkou.
Hlavnými aktérmi boli vedúci tábora...Takýmto spôsobom sme postupne prešli biblické príbehy ako:Dobrý pastier, Márnotratný syn, Uzdravenie dvoch žien, Štvoraká pôda a príbeh o Noachovi. 
Učiť sa počas prázdnin neznie príliš dobre, tak sme sa to snažili nepreháňať, ale radšej naháňať, šmýkať a loziť.
K dispozícii bolo dobré počasie a tiež telocvičňa...

Keďže deti mali energie dosť a dosť, tak sme ako vedúci museli siahnuť po všetkých účinných prostriedkoch.
Káva pre vedúcich a žirafa pre deti...                

Biblia hovorí, že človek má žiť v prvom rade slovom Božím, no pri takom výdaji energie sa nesmie zabúdať ani stravu.
No a aký by to bol už tábor keby na ňom chýbalo hľadanie pokladu.
Ako je vidieť na fotkách, indície k pokladu bolo treba hľadať naozaj všade...

Nakoniec sa potvrdilo, že poklad je vždy dobre ukrytý a že ho človek niekedy nachádza na miestach, kde by ho možno nehľadal...
Niekedy môže byť poklad zakopaný v zemi, inokedy byť nad vami...
Konkrétne tento visel na strome...Zažili sme toho naozaj veľa a myslím si, že tento tábor skutočne splnil viaceré funkcie.
Zahrali sme sa, zasmiali, zaspievali si, niečo sa naučiť, boli spolu... no predovšetkým žili svoj život pred tvárou Božou...

Dovidenia o rok...


 

 Spracoval: Ján Gallo

 

Posledná zmena na Štvrtok, 10 Máj 2012 01:18
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]