Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Vznik a začiatky zborového spevokolu

Spevokol sa vytvoril zo skupinky veriacich, ktorí sa rozhodli poslúžiť počas vianočných sviatkov 1997 na štedrovečerných službách Božích a na 1. sviatok vianočný spevom viachlasných piesní. Pod vedením Mgr. Magdalény Jánošdeakovej potom začali pravidelné nácviky. Prvé vystúpenie spevokolu mimo cirkevného zboru bolo na Slávnosti cirkevných speváckych zborov vo Vyšnej Slanej v máji 1998.

 

 

 

 

 

 

 

Po polročnej prestávke činnosti spevokol obnovil svoju činnosť a pravidelné nácviky po príchode kaplána Mgr. Jerguša Olejára s manželkou do cirkevného zboru. Prvou skúškou obnoveného spevokolu bolo vystúpenie na ekumenických službách Božích v Evanjelickom kostole v Rožňave v decembri 1999, potom vystúpenia počas Vianoc a ďalšie ekumenické služby Božie v Katedrále Rímsko-katolíckej cirkvi v Rožňave.

K hudobným znalostiam, zdokonaleniu a naštudovaniu viacerých nových piesní spevokolu pomohlo sústredenie v Rejdovej na jar r. 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spevokol dnes

Vďaka Božej pomoci a dlhoročným skúsenostiam dirigentky a tiež obetavosti všetkých členov sa spevokol stal stabilnou oporou cirkevno-zborovej práce. Vystupuje na všetkých výraznejších akciách a slávnostiach cirkevného zboru i Gemerského seniorátu, počas sviatkov, príležitostne na cirkevných sobášoch a pohreboch, pri slávnostiach poriadaných mestom Rožňava a na ekumenických službách Božích v meste.

Ak nie je dohodnuté inak, spevokol sa stretáva na nácvikoch každý utoroko 18.00 hod na fare v zborovej miestnosti na Šafárikovej ul. č. 5 v Rožňave. Radi privítame všetkých záujemcov a nových členov. Na pravidelných stretnutiach nacvičujeme nové piesne a samozrejme... oslavujeme.

Posledná zmena na Sobota, 11 August 2012 14:42
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]