Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Vyučovanie evanjelického náboženstva šk. r. 2013-14

 Vyučovanie náboženstva v MŠ,na ZŠ a SŠ v Rožňave

šk. r. 2013-14

ECMŠ

ŠTVRTOK             9.15, Ul. Zeleného stromu č. 14 (2. trieda)

ŠTVRTOK             9.45, Ul. Zeleného stromu č. 14 (1. trieda)

ZŠ Zlatá

        ŠTVRTOK            13.50, 1.a 2. stupeň             

ZŠ Juh

  UTOROK           13.50, 2. stupeň      video učebňa

  STREDA           11.45, 1. stupeň      video učebňa

ZŠ Pionierov

  PONDELOK            12.35, 1. stupeň    v triede IV. C
  PONDELOK          13.50, 2. stupeň-starší        v triede XI. B
  STREDA               13.45, 2. stupeň -mladší    v triede XI. BV. A

ZŠ Reformovaná s vyučovacím jazykom maďarským

UTOROK              10:55 (4. vyučovacia hodina v zborovni)

UTOROK              11:50 (5. vyučovacia hodina v 9. ročníku)

Gymnázium P. J. Šafárika

STREDA 14.45, Ul. Akademika Hronca (8. vyučovacia hodina v IV. OA)

 

Posledná zmena na Utorok, 29 Apríl 2014 19:26
 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]