Kázne

Prihlásenie

Prihláseným užívateľom sú dostupné ďalšie materiály a informácie. Prosím, zaregistrujte sa!Deň matiek 2012

      

        Dňa 13. mája 2012 sme si v našom evanjelickom kostole uctili Deň matiek.

        "Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík, im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka, na každý deň, nie iba včera. Bez otecka je ovečka, zatúlaná a bez pastiera.  Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od teba máme. Dve rúčky deťom stvoril Boh, pre ocka jednu a druhú mame." Vystúpenie deti začali spoločnou modlitbou a poďakovaním Pánu Bohu za rodičov a ich starostlivosť. Naša vďaka zaznela v dvoch piesňach: Slniečko volá na deti a Pán dáva viac. Básničkami deti vyjadrili svoju vďaku mamičkám za ich nehu a obetavosť.

 

Základná škola

Aktuálne
Zameranie ECZŠ
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5copyright: Cz ECAV na Slovensku Rožňava, Webmaster: J.O. All rights reserved .

[CNW:Counter]